Trên thế giới, đến nay đã có tổng số khoảng 165.000 tấn vàng được khai thác. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc đâu là mỏ vàng lớn nhất.

Nhiều người cho rằng, mỏ vàng Muruntau ở Uzbekistan là mỏ lớn nhất, trong khi nhiều người khác lại tin là mỏ Grasberg ở Indonesia mới là mỏ dẫn đầu thế giới về sản lượng.

Dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhất về sản lượng vàng khai mỏ, ngoài báo cáo từ các công ty khai mỏ hàng đầu, Dưới đây là những mỏ vàng lớn nhất trên thế giới:

1. Grasberg, Indonesia

Mỏ vàng có 19.500 công nhân này nằm ở tỉnh Papua của Indonesia. Sản lượng 2.025.000

2. Muruntau, Uzbekistan

Muruntau nằm 250 dặm về phía Tây thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Sản lượng 1.800.000 Ounce

3. Carlin-Nevada, Hoa Kỳ

Sản lượng  1.735.000  Ounce

4. Yanacocha, Peru

Sản lượng  1.460.000  Ounce.  Nằm ở miền Bắc Peru này là mỏ vàng lớn nhất ở Mỹ Latin. Mỏ do công ty Newmont Mining vận hành.

5. Goldstrike (Betze Post) Hoa Kỳ

Sản lượng  1.240.000 Ounce, nằm ở bang Nevada của Mỹ. Mỏ thuộc quyền sở hữu của công ty Barrick Gold Corp.

6. Cortez, Hoa Kỳ

Sản lượng  1.140.000  Ounce, nằm ở Nevada, Mỹ. Đây là mỏ của công ty Barrick Gold.

7. Valerado, Valerado

Sản lượng  1.120.000  Ounce. Valerado nằm ở Argentina. Mỏ này thuộc sở hữu của công ty Barrick Gold Corp.

8. Lagunas Norte, Peru

Sản lượng  808.000  Ounce. Nằm ở phía Bắc của quốc gia Nam Mỹ Peru. Đây cũng là mỏ vàng của công ty Barrick Gold Corp.

9. Lihir, Australia

Sản lượng  790.974  Ounce. Chủ sở hữu của Lihir là công ty Newcrest Mining, nhà sản xuất vàng lớn nhất Australia

10. Super Pit/Kalgoorlie Australia

Sản lượng  788.000  Ounce nằm ở miền Tây, Australia, thuộc quyền sở hữu của Barrick Gold Corp. và Newmont Mining